tarogh
24 بهمن 1401 - 13:31

چین دنبال حفظ تجارت با ایران است

کارشناس اقتصادی گفت: چین رابطه تجاری با ایران دارد و از طرفی هم با غربی ها همکاری دارد و صرف بر این است که رابطه با ایران را حفظ کند.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه ایران با چین به خبرنگار مهر گفت: سیاست ایران شرق گرایانه است و تلاش بر این است که این رابطه بتواند تحریم‌های علیه ایران را خنثی کند از طرفی دیگر چین رابطه تجاری خود را با طرف‌های غرب و آمریکا حفظ کرده است و از طرف دیگر با ایران هم رابطه اقتصادی داشته باشد و روابط گسترده داشته باشد.

وی در ادامه از توافقنامه ایران و چین به مهر گفت: قرارداد تا مسئله تحریم‌ها بر طرف نشود اجرایی نخواهد شد و حداقل باید تحریم برطرف شود و روابط بین المللی به صورت طبیعی بازگردد تا توافقنامه ایران و چین اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تجارت بزرگ بعد از حل شدن تحریم‌ها و می‌توان امید داشت که تجارت بزرگ با چین آغاز شود.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه ایران با چین به خبرنگار مهر گفت: سیاست ایران شرق گرایانه است و تلاش بر این است که این رابطه بتواند تحریم‌های علیه ایران را خنثی کند از طرفی دیگر چین رابطه تجاری خود را با طرف‌های غرب و آمریکا حفظ کرده است و از طرف دیگر با ایران هم رابطه اقتصادی داشته باشد و روابط گسترده داشته باشد.

وی در ادامه از توافقنامه ایران و چین به مهر گفت: قرارداد تا مسئله تحریم‌ها بر طرف نشود اجرایی نخواهد شد و حداقل باید تحریم برطرف شود و روابط بین المللی به صورت طبیعی بازگردد تا توافقنامه ایران و چین اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: تجارت بزرگ بعداز حل شدن تحریم‌ها و می‌توان امید داشت که تجارت بزرگ با چین آغاز شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1035917